înapoi | Acasă | Înregistrare Congres | Info Înregistrare

Info înregistrare

Înregistrările la Congresul de Medicina Familiei 2012 pot fi realizate numai prin utilizarea sistemului de Înregistrare Online.

Pentru informaţii detaliate privind înscrierea online vă rugăm să consultaţi Ghidul de Înregistare Online sau să ne contactaţi la: registration@congresmf.ro.  
 
TAXE DE ÎNREGISTRARE

Înregistrarea la Congres  este validă odată cu primirea dovezii efectuării plăţii (copie a viramentului bancar).

Categorie
Înscriere
în intervalul

01 aprilie -
31 august 2012
(taxă standard)
Înscriere începând cu
01 septembrie 2012
(taxă majorată)
*Membri SNMF
Medici specialiști/primari de medicina familiei
150 RON
200 RON
*Ne-membri SNMF
Medici specialiști/primari de medicina familiei
250 RON 300 RON
Medici specialiști/primari
alte specialități
250 RON 300 RON
Medici rezidenți
de medicina familiei și alte specialități
100 RON 150 RON
Asistenți medicali 100 RON 150 RON
Persoane însoțitoare 50 RON 100 RON
Studenți gratuit gratuit

*Membri sunt considerați persoanele care fac dovada achitării la zi pentru anul 2012 a cotizaţiei de membru SNMF (Societatea Națională de Medicina Familiei).

Formularul de Înregistrare la Congres va fi însoţit de copia chitanței / documentului justificativ primit de la asociația locală / legitimației vizate care atestă plata la zi a cotizației de membru. În lipsa unuia din aceste documente, persoana care s-a înregistrat nu va fi considerată ca fiind cu taxa achitată la zi, caz în care NU va beneficia de tarifele pentru membrii SNMF.

De taxele de participare din categoria membrilor SNMF vor beneficia numai persoanele care şi-au achitat cotizaţia aferentă până cel târziu la 31 mai 2012.
Informaţii privind înscrierea în Societatea Națională de Medicina Familiei pot fi obţinute pe site-ul www.snmf.ro.

Toate taxele de înregistrare includ TVA 24%.

Taxa de înregistrare pentru participanţi include:
(1) Participarea la manifestarea ştiinţifică; (2) Materialele Congresului: ecuson nominal, mapă, broşura ”Anunţ Final”, CD cu Culegerea de Rezumate Ştiinţifice a
Congresului; (3) Accesul la expoziţia medicală specializată; (4) Accesul în Zona de Postere; (5) Participarea la pauzele de cafea; (6) Participarea la Cocktailul de Bun Venit; (7) Certificatul de participare cu credite EMC emis de Colegiul Medicilor din România (pentru medici) și OAMGMAMR - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (pentru asistenți).

Taxa de înregistrare pentru persoanele însoţitoare include:
(1) Ecuson nominal; (2) Accesul la expoziţia medicală specializată; (3) Participarea la Cocktail-ul de Bun Venit; (4) Participarea la pauzele de cafea.

Taxa de înregistrare pentru studenți include:
(1) Participarea la manifestările ştiinţifice; (2) Ecuson nominal, (3) Acces în zona de Postere;(4) Accesul la expoziţia medicală specializată; (5) Participarea la pauzele de cafea; (6) Certificatul de participare (fără credite EMC)

Nota Bene:
Organizatorii se obligă să asigure mapa cu materialele Congresului numai participanţilor înscrişi până la data de 25 august 2012.
Pentru participanţii înscrişi pe loc, mapa cu materialele Congresului va fi distribuită în limita stocului disponibil

GRUPURI
Firmele şi agenţiile care doresc să înregistreze / cazeze un grup de minim 5 persoane la Congres sunt rugate să se adreseze în mod direct firmei Ralcom Exhibitions, pe coordonatele:

Maria ONEA - Project Coordinator
maria.onea@ralcom.ro
 
Formularul de Înregistrare va fi completat de către toţi participanţii la Congres (atât cei care cu inscriere individuală, cât şi cei sponsorizaţi).

Date importante

Înregistrare Congres


31 august 2012                               Termen limită pentru înscriere cu taxă standard

Începând cu 01 septembrie 2012 Perioadă înscriere cu taxă majorată


Rezumate Științifice


12 august 2012                               Termen limită pentru înscriere rezumate științifice